Käyttöehdot

 

Käyttöehdot

TÄRKEÄÄ! LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN SIVUSTON KÄYTTÖÄ.
Tämän sivuston ja siinä olevien tietojen käyttäminen edellyttää seuraavien ehtojen ja määräysten hyväksymistä:

 

Omistusoikeus


Tämän sivuston omistaa ja sitä käyttää ja ylläpitää KIMBERLY-CLARK CORPORATION (myöhemmin "Kimberly-Clark"), ja sen tarkoitus on tuoda käyttäjiensä käyttöön tietoa, opetusmateriaalia, viihdettä ja viestintämahdollisuuksia. Sivusto ja kaikki sen näkyvät osat, mukaan lukien rajoituksetta teksti, kuvat ja ääni, ovat Kimberly-Clarkin tekijänoikeuksilla suojattua omaisuutta.

 

Käyttöoikeuden rajoitukset


Tämä sivusto on tarkoitettu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sivustoa tai sen osia ei saa kopioida, monistaa, julkaista, lähettää, levittää, luovuttaa edelleen tai muokata millään tavalla.

 

Tekijänoikeustiedot


Kaikki nimet, logot ja tuotemerkit ovat Kimberly-Clarkin omaisuutta, eikä niitä saa käyttää mihinkään tarkoitukseen ilman Kimberly-Clarkin antamaa kirjallista suostumusta.

 

Pyytämättä esitetyt ideat


Kimberly-Clark ottaa mielellään vastaan kommentteja ja vastaa tuotteita ja yritystä koskeviin kysymyksiin. Emme kuitenkaan odota emmekä ota vastaan pyytämättä esitettyjä ideoita, ehdotuksia tai näkemyksiä, jotka koskevat tuotteidemme kehitystä, suunnittelua, valmistusta tai markkinointia. Noudattamalla tätä menettelytapaa toivomme välttävämme myöhemmät väärinkäsitykset niiden käyttäjien joukossa, jotka lähettävät kommentteja ja ideoita Kimberly-Clarkin työntekijöiden kehittämiin tuotteisiin tai tuoteideoihin. Jos Kimberly-Clark palkkaa sivuston käyttäjän töihin yritykseensä, mitkään tässä sivustossa esitetyt näkemykset eivät muodosta työsopimusta eikä niitä tule pitää työsopimuksena tai sen osana. Muita esityksiä ei voida pitää takuuna eivätkä ne aseta velvoitteita Kimberly-Clarkille, jolla on molemminpuolisesti irtisanottavissa oleva suhde työntekijöihinsä.

 

Tietojen paljastus ja käyttö


Tähän sivustoon lähetetyt tiedot sekä Kimberly-Clarkille lähetetyt sähköpostiviestit eivät ole luottamuksellisia, eikä Kimberly-Clark ole vastuussa niiden käytöstä tai paljastamisesta. Kaikki tähän sivustoon lähetetyt tai Kimberly-Clarkille sähköpostitse lähetetyt viestit ja muu materiaali (mukaanlukien ilman rajoitusta pyytämättä esitetyt ideat, ehdotukset tai materiaalit) ovat ja tulevat olemaan Kimberly-Clarkin omaisuutta ja Kimberly-Clark voi käyttää niitä korvauksetta haluamiinsa kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin. Jos käytät tätä sivustoa toimittaaksesi Kimberly-Clarkille tietoja myyjä-ostaja-suhteen edistämiseksi, ilmaiset ja takaat, että antamasi raaka-ainetiedot ja kaikki muut tiedot ovat täsmällisiä ja täydellisiä, ja että ilmoitat meille välittömästi, jos tällaisia tietoja muokataan tai muunnetaan.

 

Oikeuspaikka


Tässä sivustossa esitetyt tuotteet ovat saatavilla Isossa-Britanniassa ja Irlannissa, eivät välttämättä omassa maassasi. Kimberly-Clark valvoo ja käyttää tätä sivustoa Yhdysvalloista eikä Kimberly-Clark takaa, että sivuston tiedot ja materiaalit, mukaanlukien ilman rajoitusta tässä mainittujen tuotteiden myyntiä edistävät tiedot ja materiaalit, soveltuvat käytettäväksi tai ovat käytettävissä muualla. Osa tämän sivuston ohjelmistosta voi myös olla Yhdysvaltain hallituksen asettaman vientivalvonnan alaista, eikä sitä voi ladata tai muulla tavoin viedä tai uudelleenviedä muuhun maahan (tai maan kansalaiselle tai asukkaalle), jolle Yhdysvallat on asettanut vientisulun. Lataamalla ohjelmiston ja käyttämällä sitä ilmaiset ja takaat, ettet ole tällaisessa maassa tai tällaisen maan valvonnassa tai kansalainen, tai mukana tällaisessa luettelossa.

 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE - KIMBERLY-CLARK EI ANNA TAKUUTA TÄMÄN SIVUSTON SISÄLLÖN (TEKSTI JA KUVAT) TÄSMÄLLISYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI TÄYDELLISYYDESTÄ. KIMBERLY-CLARK SANOUTUU LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA IRTI KAIKISTA TAKUISTA, ILMAISTUISTA TAI IMPLISIITTISISTÄ, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI YKSINOMAAN IMPLISIITTISET TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. KIMBERLY-CLARK EI MYÖSKÄÄN TAKAA, ETTÄ TÄSSÄ SIVUSTOSSA TAI SEN TARJOAVASSA PALVELIMESSA EI OLE TIETOKONEVIRUKSIA.

 

Vastuun rajoitus


Kimberly-Clark ei ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, mukaanlukien rajoituksetta erityiset tai seuraamukselliset vahingot, joita syntyy sivuston käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden puuttumisesta tai sivuston tai sisällön käytöstä tai luottamuksesta siihen. Kimberly-Clarkilla ei myöskään ole velvollisuutta päivittää tätä sivustoa tai sen sisältöä, eikä Kimberly-Clark ole vastuussa tietojen päivittämättä jättämisestä. Kimberly-Clark ei ole myöskään vastuussa eikä korvausvelvollinen muiden verkkosivustojen käytöstä tämän sivuston linkkien kautta. Linkit ja muut resurssit, joihin tässä sivustossa viitataan, tarjotaan vain käyttäjän avuksi, eikä linkkien sisältyminen sivustoomme tarkoita, että Kimberly-Clark millään tavalla tukisi kyseistä sivustoa tai että sillä olisi mitään yhteyttä kyseisen sivuston tarjoajaan.

 

Muu


Kimberly-Clark varaa itselleen oikeuden (1) muuttaa näitä käyttöehtoja, (2) valvoa ja poistaa tietoja, ja (3) keskeyttää sivuston käyttö harkintansa mukaan milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. Jos jokin näiden lainmukaisten huomautusten ehto määritellään laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi, tai jostain syystä voimaansaattokelvottomaksi, se ei vaikuta eikä heikennä jäljellä olevien ehtojen voimassaoloa ja voimaansaattamista. Nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen käyttäjän ja Kimberly-Clarkin välillä koskien tämän sivuston sisältöä. Käyttämällä web-sivustoa hyväksyt yllä olevat ehdot ja määräykset.

 

JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA JA MÄÄRÄYKSIÄ, ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ SIVUSTOA.